Sjednica redovne izborne skupštine

Objava 16.09.2020.

 

 

Tenis klub ˝Umag˝ Umag (dalje u tekstu "udruga" ili "klub")

Savudrijska 15a

52470 Umag 

Hrvatska /Croatia/

E: tenis.klub.umag@gmail.com

W: http://www.tkumag.hr/

 

Poziv članicama/ovima.

 

Sjednica redovne izborne skupštine je zakazana za dan  26. rujna 2020 g. (subota) na otvorenom prostoru kluba (terase) s početkom 17:30 h. 

Glasati mogu redovni članovi/ice. 

Nazočne/ni su dužni pridržavati se epidemioloških mjera fizičkog distanciranja na otvorenom prostoru (1,5 m). 

 

Mole se kandidati/tkinje za predsjednika udruge da  dostave svoju pisanu kandidaturu i prijedlog za dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora te likvidatora udruge. Kandidature se zaprimaju poštom, e-mailom ili osobno, uručenjem tajniku udruge do najkasnije 23. rujna 2020 g. Statut TK Umag je dostupan na oglasnoj ploči i na web stranici kluba.

 

Prijedlog dnevnog reda:

 

1.Otvaranje sjednice redovne  izborne skupštine

2.Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. 

3.Prijedlog dnevnog reda i usvajanje odgovarajuće odluke

4.Prijedlog o formiranju izborne komisije  od tri člana i donošenje odgovarajuće odluke.

5..Izvješće o radu  i informacija o financijskoj situaciji za prvih 9 mjeseci 2020. 

Napomena: 

Financijski izvještaji za 2019 g. i prvo polugodište 2020 g. dostupni su na oglasnoj ploči kluba te na web stranicama kluba i Registra neprofitnih organizacija.

Pisana pitanja se  zaprimaju poštom, e-mailom ili osobno, uručenjem tajniku udruge do najkasnije 23. rujna 2020 g. 

6.Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu, godišnjeg financijskog izvještaja za 2019 g. kao i za prvo polugodište 2020.g.

7.Odluke  o davanju razrješnice predsjedniku, dopredsjedniku, tajniku, likvidatoru te članovima Upravnog odbora kluba

8.Prijedlozi za kandidate, izbor predsjednika i tajnika udruge tajnim glasanjem, te donošenje odgovarajućih odluka o izboru i imenovanju.

9.Prijedlozi za kandidate, izbor dopredsjednika i izbor članova Upravnog odbora javnim glasanjem, te donošenje odgovarajućih odluka o izboru i imenovanju.

10.Prijedlozi za kandidata, izbor likvidatora udruge javnim glasanjem , te donošenje odgovarajuće odluke o izboru i imenovanju.

11.Razno.

 

Nakon Izborne skupštine zakuska za sve nazočne.

 

Predsjednik udruge: Nenad Buvinić