• Tenis klub Umag - tereni 1
  • Tenis klub Umag - tereni 8
  • Tenis klub Umag - tereni 3
  • Tenis klub Umag - tereni 4
  • Tenis klub Umag - tereni 5
  • Tenis klub Umag - tereni 6
  • Tenis klub Umag - tereni 7

Kontakt/Contact&Dnevne rezervacije/Daily booking

Objava 22.07.2021.

Tenis klub ˝Umag˝ Umag Savudrijska 15a 52470 Umag - Hrvatska /Croatia E: tenis.klub.umag@gmail.com OIB: 58483713873 I IBAN: HR2423800061140007558 RB : 18000248 Dnevne rezervacije teniskog terena/Tennis court daily booking: +385 95 7700 055

Upravni odbor

Objava 26.09.2020.

UPRAVNI ODBOR -Livio Janko, predsjednik udruge i po funkciji predsjednik Upravnog odbora -Robert Jušić, dopredsjednik i po funkciji član Upravnig odbora -Darko Rohlik, tajnik udruge i po funkciji član Upravnog odbora -Maddalena De Andrea Ladišić, članica upravnog odbora -Slobodan Kalanj, član upravnog odbora -Marin Buvinić, član upravnog odbora -Robert Tarandek, član upravnog odbora Bruno Širol , likvidator udruge.

Bilanca za 1. polugodište 2020

Objava 16.09.2020.

Bilanca za 1. polugodište 2020

Bilanca za 1. polugodište 2020

Objava 16.09.2020.

Bilanca za 1. polugodište 2020

Popis članica/ova 2019 g.

Objava 06.01.2020.

Popis članica/ova u 2019 godini.

Popis članica/ova 2018

Objava 27.12.2018.

Andročec Vinko Badurina Tatjana Bačić Igor BanićJuričić Alenka Baradić Neven Begović Zoran Benčić Marijan Belič Jadranka Benvin Elvis Berisha Mimoza Bernobić Adrijano Bertoša Doriano Bilić Bruno Boglić Arjana Božičković Edona Božić Vladimir Burlović Mirjana Buvinić Marin Buvinić Marko Buvinić Nenad Cerovac Zlatko Cittar Sergio Čegovnik Marjeta Černac Ines Čubrić Siniša Ćatić Fikret Červar Lino De Andrea Ladišić Maddalena Dedić Dobriša Doratti Fabio Došen Nenad Duić Manojlović Marina Fabac Emiliano Fabac Josip Filipović Aleksandra Filipović Srđan Filipović Vedran Flego Mario Griljc Ivan Grmuša Ognjen Ilić Saša Ivančić Mladen Janko Livio Janko Luis Janko Toni Jeljača Sonja Jercog Luka Jercog Zemina Jerec Mladen Jerec Tomislav Josipović Slavko Jušić Robert Kalanj Slobodan Kalegaris Klaudio Kalender Admir Karlovčec Stanko Kleut Željko Ključarić Kristijan Kodilja Marco Koraca Dušan Koraca Nataša Kovačić Goran Kraljević Danilo Krota Loreta Krupić Željko Kržišnik Ginter Laganis Dragan Lapajne Maja Lavrnić Igor Ljekaj Ana Manojlović Mario Marcijuš Dragutin Marić Goran Marušić Vladimir Mataija Marko Matić Miljenko Milanović Goran Milas Petar Motušić Dinko Mostovac Davorin Ofentavšek Danilo Opezzo Gianfranco Orkić Ivana Ošaben Sanja Pavlović Krešimir Perić Elvis Petrov Aleksandar Pintarić Stjepan Plešinac Branko Pocher Karl Henz Podgoršek Jožef Potočnik Ciril Potočnik Helena Pretula Magda Primožić Franc Radetić Gracijano Rasberger Slavko Ravnić Klaudio Ritonja Marjan Rohlik Darko Rossman Dželetović Moira Selar Zlatko Sigulin Elisabetta Simčić Tatiana Simčić Željko Sironič Matej Sirotić Vladimir Skorić Marko Softić Nusret Strebenitzer Oskar Ferdinand Strebenitzer Walburga Stojaković Dragan Svetlič Dario Šakić Saša Širol Bruno Škabić Jasna Šokac Ilona Štucin ivo Tarandek Robert Topolovec Zdravko Travan Josip Travaš Goran Tenčić Zvjezdan Titonel Loris Vidič Branko Vidović Anto Višković Vedran Vivoda Daniela Vlačić Valter Vojnić Miren Vojtek Marko Vidović Luka Visković Boris Vrdoljak Gordana Vuica Ivan Zarubica Momčilo Zahtila Robert Zorić Ivan 139.Žerjavić Darko

Članovi Tenis kluba Umag 2014 g.

Objava 01.07.2015.

1. Andročec Vinko 2. Banić Juričić Alenka 3. Barbić-Bilić Darija 4. Barić Novica 5. Begović Zoran 6. Belič Jadranka 7. Benčić Marijan 8. Bernobić Adrijano 9. Bertoša Doriano 10. Bilić Stipe 11. Bojković Boris 12. Božić Vladimir 13. Buvinić Marko 14. Buvinić Nenad 15. Cerovac Zlatko

Statut Tenis kluba Umag

Objava 01.07.2015.

S T A T U T TENIS KLUBA „UMAG“ UMAG ... Tenis klub „Umag“ Umag je udruga građana s područja grada Umaga slobodno i dobrovoljno udruženih radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba u tenisu kao obliku športske, prvenstveno rekreativne aktivnosti. (...)

TENIS KLUB UMAG

Objava 01.07.2015.

Tenis klub ˝Umag˝ Umag Savudrijska 15a 52470 Umag - Hrvatska /Croatia E: tenis.klub.umag@gmail.com T: ‭‭ +385 95 7700 055: Dnevne rezervacije teniskog terena/Tennis court daily booking OIB: 58483713873 IBAN: HR2423800061140007558 RB 18000248

POVIJEST TENIS KLUBA „UMAG“

Objava 01.07.2015.

Tenis klub „UMAG“ osnovan je na Osnivačkoj skupštini 27.12.1995.godine. Klub je osnovan na inicijativu dvanaest teniskih entuzijasta i to Božić Vladimira, Buršić Borisa, Gržetić Slavka, Krnić Slobodana, Matošević Erlea, Miketek Steve, Načinović Valtera, Oković Klaudia, Prodan Stelia, Radetić Gracijana, Šimunić Branka i Vlačić Valtera. Osnivačku Skupštinu otvorio je Predsjednik inicijativnog odbora Erle Matošević. Na skupštini je donesen Statut kluba, usvojen je i naziv TENIS KLUB „PUNTA“ UMAG sa sjedištem na Punti. Izabrano je vodstvo kluba. Za Predsjednika kluba izabran Stevo Miketek, za tajnika Stelio Prodan za dopredsjednika Erle Matošević a za rizničara Valter Načinović. Pored vodstva kluba u Predsjedništvo kluba izabrani su još Vladimir Božić, Valter Vlačić, Boris Buršić i Klaudio Oković. Za devetog člana Predsjedništva Skupština je odlučila da istog imenuje „Istraturist“ Umag.