POVIJEST TENIS KLUBA „UMAG“

Objava 01.07.2015.

Tenis klub „UMAG“ osnovan je na Osnivačkoj skupštini 27.12.1995.godine. Klub je osnovan na inicijativu dvanaest teniskih entuzijasta i to Božić Vladimira, Buršić Borisa, Gržetić Slavka, Krnić Slobodana, Matošević Erlea, Miketek Steve, Načinović Valtera, Oković Klaudia, Prodan Stelia, Radetić Gracijana, Šimunić Branka i Vlačić Valtera. Osnivačku Skupštinu otvorio je Predsjednik inicijativnog odbora Erle Matošević. Na skupštini je donesen Statut kluba, usvojen je i naziv TENIS KLUB „PUNTA“ UMAG sa sjedištem na Punti. Izabrano je vodstvo kluba. Za Predsjednika kluba izabran Stevo Miketek, za tajnika Stelio Prodan za dopredsjednika Erle Matošević a za rizničara Valter Načinović. Pored vodstva kluba u Predsjedništvo kluba izabrani su još Vladimir Božić, Valter Vlačić, Boris Buršić i Klaudio Oković. Za devetog člana Predsjedništva Skupština je odlučila da istog imenuje „Istraturist“ Umag.