Skupština Tenis kluba Umag 4. svibnja 2024.

Tenis klub Umag održat će svoju redovnu izbornu skupštinu 4. svibnja 2024. godine s početkom u 18 sati

Tenis klub Umag održat će svoju redovnu izbornu skupštinu 4. svibnja 2024. godine s početkom u 18 sati u prostorijama kluba na adresi Savudrijska 15a, Umag. Skupština je otvorena za sve članove kluba, ali pravo glasa imaju samo redovni članovi s prebivalištem u Umagu.

Dnevni red sjednice uključuje:

 • Otvaranje sjednice redovne izborne skupštine.
 • Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
 • Prijedlog dnevnog reda i donošenje odgovarajuće odluke.
 • Prijedlog i formiranje izbornog povjerenstva (predsjednik i dva člana) i donošenje odgovarajuće odluke.
 • Izvješće o radu.
 • Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu, godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu.
 • Odluke o davanju razrješnice predsjedniku, dopredsjedniku, tajniku, likvidatoru te članovima Upravnog odbora kluba.
 • Prijedlozi za kandidate, izbor predsjednika i tajnika udruge tajnim glasanjem, te donošenje odgovarajućih odluka o izboru i imenovanju.
 • Prijedlozi za kandidate, izbor dopredsjednika i izbor članova Upravnog odbora javnim glasanjem, te donošenje odgovarajućih odluka o izboru i imenovanju.
 • Prijedlozi za kandidata, izbor likvidatora udruge javnim glasanjem, te donošenje odgovarajuće odluke o izboru i imenovanju.
 • Razno.

Svi kandidati za funkcije unutar udruge trebaju dostaviti svoje kandidature do najkasnije 30. travnja 2024. godine. Statut TK Umag je dostupan na oglasnoj ploči i na web stranici kluba.

Pisana pitanja se zaprimaju poštom, e-mailom ili osobno, uručenjem tajniku udruge do najkasnije 30. travnja 2024. godine.

Nakon izborne skupštine predviđena je zakuska za sve nazočne.