POZIV IZBORNA SKUPŠTINA 2020.

Poziv - Sjednica redovne izborne skupštine

Tenis klub ˝Umag˝ Umag (dalje u tekstu "udruga" ili "klub"); Savudrijska 15a, 52470 Umag, Hrvatska /Croatia/; E: tenis.klub.umag@gmail.com; W: http://www.tkumag.hr/

Poziv članicama/ovima.

Sjednica redovne izborne skupštine je zakazana za dan 26. rujna 2020 g. (subota) na otvorenom prostoru kluba (terase) s početkom u 17:30 h.
Glasati mogu redovni članovi/ice.

Nazočne/ni su dužni pridržavati se epidemioloških mjera fizičkog distanciranja na otvorenom prostoru (1,5 m).

Mole se kandidati/tkinje za predsjednika udruge da dostave svoju pisanu kandidaturu i prijedlog za dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora te likvidatora udruge. Kandidature se zaprimaju poštom, e-mailom ili osobno, uručenjem tajniku udruge do najkasnije 23. rujna 2020 g. Statut TK Umag je dostupan na oglasnoj ploči i na web stranici kluba.

Prijedlog dnevnog reda:

1.Otvaranje sjednice redovne izborne skupštine
2. Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
3. Prijedlog dnevnog reda i usvajanje odgovarajuće odluke
4. Prijedlog o formiranju izborne komisije od tri člana i donošenje odgovarajuće odluke.
5. Izvješće o radu i informacija o financijskoj situaciji za prvih 9 mjeseci 2020.

Napomena:

Financijski izvještaji za 2019 g. i prvo polugodište 2020 g. dostupni su na oglasnoj ploči kluba te na web stranicama kluba i Registra neprofitnih organizacija.
Pisana pitanja se zaprimaju poštom, e-mailom ili osobno, uručenjem tajniku udruge do najkasnije 23. rujna 2020 g.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu, godišnjeg financijskog izvještaja za 2019 g. kao i za prvo polugodište 2020.g.
7. Odluke o davanju razrješnice predsjedniku, dopredsjedniku, tajniku, likvidatoru te članovima Upravnog odbora kluba
8. Prijedlozi za kandidate, izbor predsjednika i tajnika udruge tajnim glasanjem, te donošenje odgovarajućih odluka o izboru i imenovanju.
9. Prijedlozi za kandidate, izbor dopredsjednika i izbor članova Upravnog odbora javnim glasanjem, te donošenje odgovarajućih odluka o izboru i imenovanju.
10. Prijedlozi za kandidata, izbor likvidatora udruge javnim glasanjem , te donošenje odgovarajuće odluke o izboru i imenovanju.
11. Razno.

Nakon Izborne skupštine zakuska za sve nazočne.

Predsjednik udruge: Nenad Buvinić